Kalkulačky

Dvě kalkulačky - Ajax vs Http request

Primitivní kalkulačka s použitím httpost a překreslením stránky

Bez Ajaxe to není ono

Výsledek: 0

Chytřejší kalkulačka s ajaxem

Ajax je můj kamarád

Dvě kalkulačky

Použito:

  • Validace polí regulárními výrazy s použitím JQuery
  • V prvním případě klasický post a server vrátí novou stránku
  • V druhém případě použit AJAX pro odeslání a vrácení výsledku

Technologie kalukaček:

  • První nezajímavá
  • Druhá kalkulačka provádí převod z infixové notace na postfixovou (lépe strojově zpracovatelnou) a pak příklad spočítá.
  • Obě kalkulačky pracují pouze s + - * / Druhá přidává závorky.