API TSK - Meteočidla a mapa Prahy v SVG

Aktuální počasí v Praze

TSK meteorologická čidla textově

Ukázka použití TSK API a vektorové SVG mapy

API TSK na požadavek (url) vrátí JSON s aktuálními daty z meteostanic. Objekt má pole "results", které obsahuje objekty, každý pak má sadu vlastností:tempair, humidity, lat, lng, atd. Požádáme tedy o data, a dále už zbývá jen výsledek nějak zobrazit...

Vzhledem k tomu že stanice hlásí lat a lng (neboli North a East GPS souřadnice) tak jsem si vybral, kromě tabulkového zobrazení i "složitější" cestu, a to zobrazení na mapě Prahy.

Jak vytvořit mapu?

Já jsem použil vektorou SVG mapu, kterou jsem vytvořil na základě vytažených dat z Českého katastrálníhu úřadu. Celý návod najdete zde. Výsledek pak vypadá takhle:


<svg width="100.00%" constant="1.66" height="100.00%" multiplier="200" minn="49.9419011868264" 
  id="svg" mine="14.2245315027158" maxe="14.706787850872" viewBox="0.00 0.00 59.00 48.00 " 
  maxn="50.1774307938349" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

  <g id="Praha1" class="group">
    <path class="path" nazev="Praha 1" typ="Mop"
       d="M 22.46187 16.44471 22.60367 16.73652 22.51803 16.93641 23.12785 16.60115 23.19443 16.7706 .... z "
       id="136" />
  </g>

  ...atd...

</svg>

Zobrazení teplot na mapě

Vzhledem k tomu že mapku jsem vytvářel sám, tak jsem si k ní přidal nějaká důležitá data, která jsou potřeba pro zobrazení libovolného bodu dle jeho souřadnic. A to: GPS souřadnice levého spodního rohu, a měřítko (násobitel), a ještě konstantu pro přenásobení souřadnice E.

Proč konstanta? GPS East souřadnice totiž neodpovídá v 2D promítání souřadnici X, protože země je kulatá:) Pro zjednodušení jsem zvolil konstantu přibližně 0,6. Eastové souřadnice tedy násobím vždy touto konstantou a mapa pak vypadá přijatelně přesně.

K zobrazení bodu v mapě jsem si napsal jednoduchou funkci, která obdrží souřadnice E a N a text, který má na tyto souřadnice vložit.


/**
 * Přidá bod do mapy prahy
 * @param e East
 * @param n North
 * @param content Text
 */
function AddPointToMap(e: number, n: number, content: string, idOrName: string) {
  //bod GPS
  //data z svg
  let svgW = svg.viewBox.baseVal.width;
  let svgH = svg.viewBox.baseVal.height;
  let mine = svg.attributes.mine.value;
  let minn = svg.attributes.minn.value;
  let multiplier = svg.attributes.multiplier.value;
  let constant = svg.attributes.constant.value;

  //výpočet x a y
  let x = ((e - mine) * multiplier / constant);
  let y = svgH - ((n - minn) * multiplier);

  let svgns = "http://www.w3.org/2000/svg";

  //bod  
  let circ = document.createElementNS(svgns, "circle");
  circ.setAttributeNS(null, 'cx', x.toString());
  circ.setAttributeNS(null, 'cy', y.toString());
  circ.setAttributeNS(null, 'r', 0.5.toString());
  circ.setAttributeNS(null, 'style', 'fill: #1b3522; stroke: #466d0f; stroke-width: 0.1px;');
  circ.setAttributeNS(null, 'nazev', idOrName);
  circ.setAttribute("class", "temppoint");
  svg.appendChild(circ);

  //text
  let text = document.createElementNS(svgns, "text");
  text.setAttributeNS(null, 'x', x.toString());
  text.setAttributeNS(null, 'y', y.toString());
  text.setAttributeNS(null, 'nazev', idOrName);
  text.setAttribute("class", "temptext");
  text.innerHTML = content;
  svg.appendChild(text);
}

Použití API TSK

Použito:

 • TypeScript/JS
 • AJAX
 • API TSK
 • SVG